• Biblioteka Szkolna

     • Artykuły

     • DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

             Umiejętności czytania i pisania są kluczowymi w dzisiejszym świecie. Bez nich utrudniony jest rozwój, zdobywanie i uzupełnianie już posiadanych wiadomości. Przez całe życie poszukujemy, doczytujemy, uczymy się. Warto zatem poświęcić chwilę na refleksję dotyczącą wpływu czytelnictwa na najmłodsze pokolenie.

             Według encyklopedii PWN czytelnictwo to, obok czytania książek i prasy oraz przyswajania piśmienniczego dorobku kulturalnego, cały zespół zjawisk społecznych i psychofizycznych związanych ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i oddziaływaniem lektury na odbiorców.

             Można to zaobserwować, gdy z sentymentem wypowiadamy się o ulubionych książkach naszego dzieciństwa lub gdy wracamy po raz kolejny do tego samego tytułu, który wywarł na nas wrażenie.

             Jednak związek czytelnik-książka to tylko jeden możliwy kierunek wpływu czytelnictwa. Innym jest relacja, jaka powstaje pomiędzy ludźmi za pośrednictwem książek.

             Z psychologii rozwojowej wiadomo, że dziecko wykazuje pragnienia i potrzeby, których zaspokojenie wpływa na jego rozwój. Książka, a co za tym idzie czytanie, ma szansę na wyjście naprzeciw tym potrzebom. Dlatego istotne jest wytworzenie u dzieci silnej motywacji do czytania.

             Najlepiej zacząć jak najwcześniej. Wspólne czytanie z dzieckiem pełni doskonałą rolę wychowawczą, buduje relacje między dzieckiem a rodzicem, staje się formą kontaktu, punktem wyjścia do wielu rozmów, pretekstem do wspólnego, aktywnego spędzania czasu.

             Ponieważ do czytania potrzebna jest odpowiednia atmosfera (wyciszenie, uspokojenie) oraz fizyczna bliskość (wspólne trzymanie jednej książki), czytanie wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka, a w przyszłości kojarzy się z czymś przyjemnym, pozwala na odprężenie i relaks.

             Oczywistym jest też fakt, że czytanie przynosi ogromną wiedzę ogólną, rozwija słownictwo, uczy radzenia sobie w różnych sytuacjach, przygotowuje do wszelkich ról społecznych, rozbudza zainteresowania czy rozwija wyobraźnię.

             Do mądrej lektury sięgamy też, by zobrazować wartości moralne, pokazać dziecku na przykładzie, co jest dobre, a co złe. Pomagamy w ten sposób rozwijać w nim wrażliwość i empatię.

             Czytanie to też praktyczna umiejętność, która ułatwia naukę ortografii i interpunkcji. Czytając, zapamiętujemy pisownię trudnych wyrazów. Zwłaszcza wzrokowcy korzystają z takiej nauki, często nie zdając sobie z tego sprawy.

             Jednak przede wszystkim czytanie to świetny sposób na spędzenie czasu. Dobra książka dostarcza rozrywki, budzi emocje, bywa przewodnikiem po świecie – zarówno tym prawdopodobnym jak i baśniowym. Angażuje czytelnika, skłania do przemyśleń i stawiania pytań.

             Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się. Te słowa Aleksandra Puszkina stanowią doskonałe podsumowanie niniejszych refleksji.

      Życząc owocnego czytania – wspólnego i indywidualnego

      Małgorzata Młynarczyk

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych