• Biblioteka Szkolna

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Tutaj znajdziecie kilka najważniejszych informacji na temat realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.

      Założenia NPRCz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu realizowano w roku 2020. Cel Programu to wspieranie, rozpowszechnianie i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

     • Założenia Programu     • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

      Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

      źródło:
      https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

      • Mediateka

      • We Wrocławiu działa wiele bibliotek publicznych. Jedną z nich jest Miejska Biblioteka Publiczna z filiami rozsianymi po całym mieście. W okolicy naszej szkoły jest kilka z nich, najbliżej położoną jest MEDIATEKA, czyli filia nr 58.

       Oto kilka przydatnych informacji dotyczących Mediateki:

       adres: Plac Teatralny 550-051 Wrocław

       e-mail: mediateka@biblioteka.wroc.pl

       godziny otwarcia: (tymczasowo nieczynna)

        

    •  

     W Bibliotece Szkolnej w ramach dotacji z NPRCz pojawiły się m. in.:

      

      

     Pełna lista zakupionych książek                                             

     lista_tytulow_z_NPRCz.xls

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych