Nawigacja

Dokumenty

Ankieta wstępna dotycząca przyjęcia kandydata do 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 

Ankieta_przyjecia_ucznia_do__SP.pdf

 

 

Kwestionariusz kandydata do 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 

kwestionariusz_przyjecia_ucznia_do__SP.pdf

 

 

Dodatkowe obowiązkowe dokumenty do wypełnienia przy przyjęciu ucznia do szkoły

 

KARTA_WYWIADU.pdf

Zgoda_na_fluoryzacje_dla_nowych_uczniow_klasa_1-6.pdf

 

 


STATUT

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

STATUT_NIEPUBLICZNEJ_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_SIOSTR_SALEZJANEK_WE_WROCLAWIU.pdf

 

 

Plan Pracy Wychowawczo - Profilaktyczno - Formacyjny

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

PLAN_PRACY_WYCHOWAWCZO_____PROFILAKTYCZNO_____FORMACYJNY.pdf

 

 

Organizacja wycieczek

w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

1. ZASADY_ORGANIZOWANIA_WYCIECZEK_SZKOLNYCH.pdf

2. ZALaCZNIKI_DO_WYCIECZKI.pdf

 

 

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus

 

ZASADY_FUNKCJONOWANIA_DZIENNIKA_ELEKTRONICZNEGO.pdf

 

 

Procedury awansu zawodowego

 

Procedury_awawnsu_zawodowego_.pdf

 

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

Procedury_zachowania_bezpieczenstwa_w_Zesole_Szkol_Siostr_Salezjanek_we_Wroclawiu_.pdf

 

 

Procedury postępowanie w sytuacjach kryzysowych

w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek

im. Jana Pawła II we Wrocławiu  
 

Procedury_-_Sytuacje_kryzysowe_2019.pdf

 

 

Procedura kierowania ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Procedura_kierowania_ucznia_do_PPP_SP.pdf

 

 

PRCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ PRZEZ NAUCZYCIELI

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK

IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

 

Procedury_udzielania_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej.pdf

 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

W NIEPUBLICZEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK

IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

 

Procedura_-sprzet_elektorniczy_.pdf

 

 

 

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

Regulamin_uczniowski.pdf

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOLA_WOLONTARIATU.pdf

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

regulamin_podrecznikow_szkolnych(1).pdf

 

 

REGULAMIN SZATNI

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

REGULAMIN_SZATNI_NIEPUBLICZNEJ_SZKOLY_PODSTAWOWEJ.pdf

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II we Wrocławiu

 

regulamin_swietlicy_Word.pdf

 

 

Kontakt

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
    Plac Franciszkański 1-3
    50-070 Wrocław
  • 71 343 72 97

Środa 03.06.2020

liczba odwiedzin: 1408175