• Oferta Szkoły

    •  

     Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu

     Siostry Salezjanki od 2002 roku  prowadzą pierwszą niepubliczną, katolicką szkołę podstawową we Wrocławiu. Mieści się ona na Placu Franciszkańskim 1-3, na terenie parafii św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Pomysł powstania szkoły zrodził się z inicjatywy rodziców przedszkola Sióstr Salezjanek, którzy zatroskani o przyszłość swoich dzieci, chcieli kontynuować edukację w stylu salezjańskim, to znaczy wychować je na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Szkoła kieruje się zasadami wychowawczymi św. Jana Bosko, szczególnie systemem prewencyjnym, który polega na zapobieganiu negatywnym zachowaniom oraz rozwijaniu w atmosferze rodzinnej wszelkich pozytywnych predyspozycji uczniów. Wychowawcy i pracownicy szkoły starają się w każdym dziecku dostrzec dobro tak, by czuło się ono akceptowane i potrzebne. Dzieci są mocno związane ze szkołą i nauczycielami, którzy stanowią wykwalifikowaną kadrę i są ludźmi z pasją. Uczniowie lubią  w niej spędzać czas i odnoszą znaczące sukcesy na polu sportowym, artystycznym i naukowym. Atutem placówki jest wysoki poziom nauczania, ciekawe i rozwijające zajęcia pozalekcyjne, nauka i doskonalenie pływania, zajęcia sportowe, taneczne, wokalne, instrumentalne, robotyka, programowanie, szachy, ceramika, zuchy, harcerze,  język angielski w małych grupach językowych, a od klasy czwartej dwa obowiązkowe języki nowożytne. Wiele zajęć dydaktycznych odbywa się poza terenem szkoły, a w czasie ferii i wakacji organizowane są zimowiska i kolonie. Tradycją stały sie wyjazdy za granicę min.: warsztaty teatralne w Oxfordzie i pielgrzymka do Włoch. Uczniowie korzystają również ze świetlicy szkolnej  oraz mogą zjeść obiad.  Przerwy, gdy jest ładna pogoda, spędzają na funkcjonalnym boisku. Od roku szkolnego 2017/2018 zostały oddane do użytku nowo dobudowane obiekty: dwie sale gimnastyczne, szatnie na w-f wraz z natryskami, klatka schodowa, dodatkowe toalety i dwie klasy językowe. Szkoła posiada certyfikat bezpieczeństwa oraz certyfikat szkoły przyjaznej rodzinie.  Wspólne modlitwy, słówka na dzień dobry, wigilie, jasełka, kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych, wycieczki krajowe i zagraniczne, to tylko niektóre aspekty z życia szkoły.  Ze względu na małą liczbę klas, bo po dwie na poziomie, uczniowie nie są anonimowi, co służy wzajemnemu poznaniu  i zacieśnianiu więzi.  Uczniom potrzebującym wsparcia udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a współpraca z rodzicami przebiega bardzo pomyślnie. Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w wychowanie swoich dzieci w wierze katolickiej, w miłości do Boga i drugiego człowieka oraz  przygotować do życia w zglobalizowanym świecie.  

     s. Izabela Gryń

      

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych