• Kalendarz szkolny

   • Kalendarz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu

    na rok szkolny 2020/2021

     

     

     

    CZERWIEC

    Wt

     

    1.

     

    Dzień Dziecka – odp. wychowawcy klas

    Dzień bez podręcznika

    Śr

    2.

     

    Cz

    3.

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało

    Pt

    4.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

    Sb

    5.

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00 -21.00

    N

    6.

     

    Pn

    7.

    Ostateczne wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania za II półrocze oraz rocznych

    Wt

    8.

     

    Śr

    9.

     

    Cz

    10.

     

    Pt

     

    11.

     

    Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    12.

     

    N

    13.

     

    Pn

    14.

     

    Wt

    15.

     

    Śr

    16.

    Rada klasyfikacyjna, godz.15.30- SP- odp. dyrekcja + wychowawcy

    Cz

    17.

     

    Pt

    18.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    19.

     

    N

    20.

     

    Pn

    21.

     

    Wt

    22.

     

    Śr

    23.

     

    Cz

    24.

    Zakończenie klas  VIII godz. 17.00 – odp. p. P. Ilkowska – Kowol , p. G. Giża

    Pt

     

    25.

     

    Koniec roku szkolnego – Msza św. godz.  9.00 w kościele – odp. katecheci

    Dzień Imienin s. Lucyny Gocyły – przełożonej wspólnoty Sióstr

    Sb

    26.

     

    N

    27.

     

    Pn

     

    28.

     

    Rada Plenarna , sprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021– godz. 10.00- odp. dyrekcja

    Wt

    29.

    Św. Piotra i Pawła

    Śr

    30.

     

     

     

     

    MAJ

    Sb

    1.

    Święto pracy 

    N

    2.

    Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

    Pn

    3.

    NMP Królowej Polski - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych

    Wt

    4.

     

    Śr

    5.

    św. Dominika Savio

    Konkurs matematyczny Olimpusek  dla klas I-III – odp. p. A. Jędrzejewska, p. J. Gajda

    Konkurs plastyczno-fotograficzny „ Moja twarz” – odp. p. M. Adamska – Lech

    Światowy Dzień Higieny Rąk – odp. p. K. Małczak

    ADORACJA  Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Cz

     

     

    6.

     

     

    Konkurs matematyczny Puchacz Piotr  dla klas I-III – odp. p. A. Jędrzejewska, p. J. Gajda

    Kl. III – konkurs ortograficzny – odp. p. J. Gajda, p. A. Jędrzejewska

    Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kl. I-IV – odp. p. K. Małczak, p. M. Adamska – Lech, p. J.Nowak

    Pt

    7.

    Dzień biblioteki i Bibliotekarza

    Sb

    8.

     

    N

    9.

     

    Pn

    10.

    Konkurs ortograficzny dla klas III - odp. p. J. Gajda, p. A. Jędrzejewska

    Wt

    11.

    Konkurs plastyczny dla klas I-III „Wszyscy jesteśmy dziećmi świata” – odp. p. J. Gajda, p. M. Hyk

    Śr

    12.

     

    Cz

    13.

    św. Marii Dominiki Mazzarello – współzałożycielki Zgromadzenia

    Pt

    14.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    15.

     

    N

    16.

    Wniebowstąpienie Pańskie

    Pn

    17.

    Zebrania z Rodzicami i konsultacje (od 17 – 21.05.) od godz. 17.00

    Wt

    18.

    Dzień Patrona szkoły Jana Pawła II – Msza św. w kościele parafialnym godz. 9.00 - odp. p. Z. Racko, p. U. Mikrut, p. A. Rybak, s. L. Gocyła, s. W. Kubiaczyk, s. E. Piotrowska

    Śr

    19.

     

    Cz

     

    20.

     

    Konkurs recytatorski dla klas I-III – „Mama, Tata w poezji dziecięcej” -  odp. wychowawcy klas I

    Szkolny konkurs z języka niemieckiego dla klas IV-VI „Kennst du dieses Tier” – odp. p. K. Małczak,

    p. A. Pawula

    Pt

     

     

    21.

     

     

    Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z zajęć dydaktycznych i zachowania za II

    półrocze oraz proponowanych rocznych

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    22.

    Dzień Otwarty  – godz.10.00 - Odpracowujemy 14 października- odp. dyrekcja, wychowawcy

    N

    23.

    Zesłanie Ducha Świętego

     

    Pn

    24.

    Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

    Uroczystość Maryi Wspomożycielki

    Wt

    25.

    Egzamin po ósmej klasie - j. polski

    Śr

     

    26.

     

    Dzień Matki

    Rada Pedagogiczna godz.15.30: zatwierdzenie programów nauczania, podręczniki, zajęcia pozalekcyjne, kalendarz na rok szkolny 2021/2022, sprawy bieżące – odp. Dyrekcja

    Konkurs przyrodniczo-ekologiczny EDI na poziomie klas 1-3- odp. p. A. Jędrzejewska

    Egzamin po ósmej klasie - matematyka

    Cz

    27.

    Egzamin po ósmej klasie – j. angielski

    Pt

    28.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    29.

     

    N

    30.

    Najświętszej Trójcy

    Pn

    31.

    kl.  II – konkurs ortograficzny -  odp. p. M. Hyk, p. A. Płomińska

     

     

     

    KWIECIEŃ

    Cz

    1.

    Wielki Czwartek  - PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1-6.04.

    Pt

    2.

    Wielki Piątek

    Sb

    3.

    Wielka  Sobota

    N

    4.

    Wielkanoc

    Pn

    5.

    Poniedziałek Wielkanocny

    Wt

    6.

    PRZERWA ŚWIĄTECZNA

    Śr

    7.

    Konkurs Olimpusek a języka Angielskiego dla klas 1- 3 i Olimpus z Języka Angielskiego dla klas 4 -8 – odp. p. M. Polikowska

    Cz

    8.

     

    Pt

    9.

     

    Sb

    10.

     

    N

    11.

    Niedziela Miłosierdzia  Bożego

    Pn

    12.

     

    Wt

    13.

    Warsztaty dla kl. I-III z pierwszej pomocy -odp. p. A. Jędrzejewska

    Śr

    14.

    Rada Pedagogiczna, szkolenie członków szkolnych zespołów nadzorujących egzamin

    Ósmoklasisty – odp. dyrekcja

    Cz

    15.

     

    Pt

    16.

     

    Sb

    17.

     

    N

    18.

     

    Pn

    19.

     Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” – odp. p. P. Ilkowska - Kowol

    Wt

    20.

     

    Śr

    21.

    II edycja  szkolnego  konkursu ekologicznego „ Segregujemy odpady” –  konkurs dla klas piątych i szóstych – odp. p. B. Maciejczak

    Cz

    22.

    Międzynarodowy Dzień Ziemi (ankieta) – odp. p. E. Pietrzyk

    Pt

     

     

    23.

     

     

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Ogólnopolski konkurs plastyczno-językowy z języka niemieckiego Bilderidiome  - odp. p. K.  Małczak, p. A. Pawula

    Sb

     

    24.

     

    Dzień Otwarty (jeśli będzie taka możliwość) – godz.10.00- Odpracowujemy 14 października- odp. dyrekcja, wychowawcy

    N

    25.

     

    Pn

    26.

     

    Wt

    27.

     

    Śr

    28.

     

    Cz

    29.

     

    Pt

    30.

    Apel z okazji Konstytucji 3-go Maja  dla klas I-VIII – odp. p. Z. Racko, SU, p. P. Ilkowska – Kowol

     

     

     

    MARZEC

    Pn

     

     

    1.

     

     

    Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych -- odp. p. P. Ilkowska- Kowol

    VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „ Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas V-VIII

    01.-30.03. – odp. p. B. Maciejczak

    Wt

    2.

    Konkurs Plastyczno – cyfrowy Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! – odp. p. J. Nowak,

    Śr

    3.

     

    Cz

     

     

     

     

    4.

     

     

     

     

    Szkolny konkurs biblijny – odp. katecheci

    Wiosenne inspiracje- konkurs plastyczny – odp. p. M. Adamska-Lech

    Przystąpienie do IV edycji projektu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak” odp. p. K. Małczak,

    p. J. Nowak

    REKOLEKCJE DLA KLAS VII – VIII – odp. s. L. Gocyła

    Pt

     

     

    5.

     

     

    REKOLEKCJE DLA KLAS VII – VIII – odp. s. L. Gocyła

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Sb

    6.

     

    N

    7.

    III niedziela Wielkiego Postu 

    Pn

    8.

    Dzień Kobiet

    Wt

     

     

    9.

     

     

    Konsultacje dla Rodziców online ( 9 – 12.03) od. godz. 17.00 – 19.00  – nauczyciele przedmiotowcy

    Słówko - Walka o kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej (Powstania śląskie) –  

    odp. p. P. Ilkowska - Kowol

    Śr

    10.

    Etap wojew. Dyktanda  Niepodległościowego,  godz. 13.00  w gr. IV – VI, VII – VIII - p. odp. G. Szewczuk

    Cz

    11.

    II etap regionalny konkursu z języka niemieckiego Lust auf Lesen – odp. p. K. Małczak, p. A. Pawula

    Pt

     

    12.

     

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Finał (etap wojewódzki) Zdolnego Ślązaka z j. niemieckiego – odp. nauczyciele j. niemieckiego

    Sb

    13.

     

    N

    14.

    IV niedziela Wielkiego Postu 

    Pn

    15.

    Dzień liczby Pi – wydanie specjalne gazetki – odp. Joanna Nowak

    Wt

    16.

     

    Śr

     

    17.

     

    Szkolenie dla wychowawców (ocena zachowania) – odp. p. A. Kalita

    Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – odp.  p. G. Szewczuk

    Dzień św. Patryka – projekt „Irlandia w szkole” pod patronatem Fundacji Kultury Irlandzkiej –

    odp. nauczyciele języków obcych

    Cz

    18.

    Próbny egzamin ósmoklasisty z  matematyki – odp. p. G. Szewczuk

    Pt

     

    19.

     

    Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – odp. p. G. Szewczuk

    Konkurs Gra w programie Scratch „bezpieczny w sieci” – odp. p. K. Małczak

    Uroczystość Św. Józefa

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    20.

     

    N

    21.

    V niedziela Wielkiego Postu 

    Pn

    22.

    Pierwszy dzień wiosny – Dionizje kl. V – VIII – odp. nauczyciele humaniści

    Konkurs  Palm Wielkanocnych – odp. p. E. Pietrzyk

    Światowy Dzień Wody- projekt z obszaru ochrony środowiska – odp. p. K. Małczak

    Wt

    23.

    22.03-26.03.21 Międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2021 – odp. p. K. Małczak, p.  J. Nowak

    Śr

     

     

    24.

     

     

    „ Wielki Test Edukacyjny – Morza i lądy”   konkurs geograficzny online dla uczniów klas V - VIII  -

    odp. p. B. Maciejczak

    Olimpusek z j. polskiego dla kl. I – III – odp. p. J. Gajda, p. A. Jędrzejewska

    Cz

    25.

    Zwiastowanie Pańskie

    Olimpusek z matematyki dla kl. I – III – odp. p. J. Gajda, p. A. Jędrzejewska

    Pt

    26.

    Konkurs na wybraną stację Drogi krzyżowej – odp. p. A. Rybak

    Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    27.

     

    N

    28.

    Niedziela Palmowa

    Pn

    29.

    Konkurs plastyczno- informatyczny na jajo wielkanocne wykonane z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych dla klas I-III - odp. p. A. Jędrzejewska, p. J. Gajda

    Wt

    30.

    Konkurs recytatorski literatury obcojęzycznej dla klas 4 – 8 – język angielski, niemiecki i włoski - odp. nauczyciele języków obcych

    Śr

    31.

    Życzenia świąteczne - apel  – odp. p. Z. Racko, SU

     

     

     

    LUTY

    Pn

    1.

    Zebrania z rodzicami online od 1.02 – 4.02.2021 r.

    Wt

     

    2.

     

    Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

    Msza św. godz. 9.00

    Śr

    3.

     

    Cz

    4.

    Konkurs karnawałowy dla kl. I – III

    Wpisani w przyrodę- konkurs przyrodniczy II etap - odp. B. Laskowska

    Pt

    5.

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Sb

    6.

     

    N

    7.

     

    Pn

    8.

     

    Wt

    9.

    Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – p. G. Szewczuk

    Dzień Bezpiecznego Internetu – odp. p. J. Nowak, p. K. Małczak

    Śr

     

     

    10.

     

     

    Próbny egzamin ósmoklasisty z  matematyki – p. G. Szewczuk

    Wpisani w przyrodę- konkurs przyrodniczy III etap- odp. B. Laskowska

    Rada Pedagogiczna – podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze -godz. 15.30.

    Cz

    11.

    Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – p. G. Szewczuk

    Pt

    12.

     

    Sb

    13.

     

    N

    14.

     

    Pn

    15.

     

    Wt

    16.

    Konkurs geograficzny pt.  Matematyka w geografii dla klas 7-8 – odp. p. B. Maciejczak

    Śr

    17.

    Środa popielcowa

    Msza św. w kościele parafialnym o godz. 8.00.  –odp. katecheci

    Cz

    18.

     

    Pt

    19.

     

    Sb

    20.

     

    N

    21.

    I niedziela Wielkiego Postu

    Pn

    22.

     

    Wt

    23.

    Dzień Języka Ojczystego – odpowiedzialni poloniści

    Śr

     

    24.

     

     

    Cz

    25.

    Szkolny konkurs o Janie Pawle II – odp. Katecheci

    Pt

     

     

    26.

     

     

    Konkurs plastyczny „ Piękny ogród „ – kolaż – odp. Małgorzata Adamska – Lech

    Konkurs plastyczno- cyfrowy Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie! – odp. p.  J. Nowak,

    p. K. Małczak

    Sb

    27.

     

    N

    28.

    II niedziela Wielkiego Postu 

     

     

     

     

    STYCZEŃ

    Pt

    1.

    Nowy Rok; Świętej Bożej Rodzicielki

    Sb

    2.

     

    N

    3.

     

    Pn

    4.

    Ferie zimowe od 04.- 17.01.2021

    Wt

    5.

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Śr

    6.

    Uroczystość Objawienia Pańskiego

    Światowy Dzień Misyjny Dzieci

    Orszak Trzech Króli

    Cz

    7.

     

    Pt

    8.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    9.

     

    N

    10.

    Chrzest Pański

    Pn

    11.

     

    Wt

    12.

     

    Śr

    13.

     

    Cz

    14.

     

    Pt

    15.

     

    Sb

    16.

     

    N

    17.

     

    Pn

    18.

     

    Wt

    19.

     

    Śr

    20.

    Ostateczny termin wystawienia ocen na I półrocze

    Cz

    21.

    Dzień Babci

    Pt

    22.

    bł. Laury Vicuna; Dzień Dziadka

    Sb

    23.

     

    N

    24.

     

    Pn

    25.

     

    Wt

    26.

     

    Śr

    27.

    Rada klasyfikacyjna

    Cz

    28.

     

    Pt

    29.

     

    Sb

    30.

     

    N

    31.

    Św. Jana Bosko

     

     

     

    GRUDZIEŃ

    Wt

     

     

    1.

     

     

    Konkurs z informatyki na najzabawniejszą/najpiękniejszą kartkę multimedialną w programie Scratch dla klas IV-VI – odp. p. K. Małaczak

    Ogłoszenie wyników I etapu konkursu Pix Programming Challenge - Pix2020 - odp. p. J. Nowak

    Śr

    2.

     

    Cz

    3.

     

    Pt

    4.

    Dzień św. Mikołaja – odp. wychowawcy klas

    Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

     

     

    5.

     

     

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Półfinał Konkursu  Pix Programming Challenge - Pix2020 - godz. 9:00 - 14:00 - odp. p. J. Nowak

    N

    6.

    II Niedziela Adwentu

    Pn

    7.

     

    Wt

    8.

    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

    Śr

    9.

     

    Cz

    10.

     

    Pt

    11.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    12.

     

    N

    13.

    III Niedziela Adwentu

    Pn

     

     

     

    14.

     

     

     

    Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanej  ocenie nds. na I półrocze 2020/2021

    Konsultacje online dla Rodziców wszystkich klas od 14 – 21.12. - godz.17.00 – 19.00 - odp. nauczyciele przedmiotowcy według harmonogramu

    Wt

     

     

    15.

     

     

    Konkurs dla kl. I-III na kartkę świąteczną – odp. p. M. Pruszkowska

    Konkurs na najciekawszą kartkę świąteczną w języku angielskim, niemieckim i włoskim - odp. nauczyciele języków obcych

    Śr

    16.

    Ostateczny termin zgłoszenia do Szkolnego konkursu recytatorskiego i wokalno-muzycznyego  kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych online – odp.  p. U. Mikrut

    Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Narodzenia

    Cz 

    17.

     

    Pt

    18.

    Konkurs z języka niemieckiego Lust auf Lesen – odp. p. K. Małczak

    Sb

    19.

     

    N

    20.

    IV Niedziela Adwentu

    Pn

     

    21.

     

    REKOLEKCJE ONLINE DLA KLAS I-III – odp. zespół katechetyczny

    REKOLEKCJE ONLINE DLA KLAS IV-VI – odp. zespół katechetyczny

    Wt

    22.

    REKOLEKCJE ONLINE DLA KLAS I-III – odp. zespół katechetyczny

    REKOLEKCJE ONLINE DLA KLAS IV-VI – odp. zespół katechetyczny

    Rada Pedagogiczna online o godz. 15.00 – odp. dyrekcja

    Spotkanie online dla absolwentów godz. 17.00- odp. p. M. Mleczek, p. M. Młynarczyk

    Śr

    23.

    Przerwa świąteczna: 23.12. – 03.01.

    Cz

    24.

    Wigilia

    Pt

    25.

    Boże Narodzenie

    Sb

    26.

    Św. Szczepana

    N

    27.

    Świętej Rodziny

    Pn

    28.

     

    Wt

    29.

     

     

     

     

    LISTOPAD

    N

    1.

    Uroczystość Wszystkich Świętych

    Pn

    2.

     

    Wt

    3.

     

    Śr

    4.

    Rada Pedagogiczna online – godz. 15.30 - odp. dyrekcja – szkolenie – odp. p. A. Kalita

    Cz

    5.

    Konkurs patriotyczny plastyczny dla kl. I-III – odp. p. A. Płomińska, p. A. Radkowska

    Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej o godz. 20.00-21.00

    Pt

    6.

     

    Sb

    7.

     

    N

    8.

     

    Pn

    9.

     

    Wt

     

     

    10.

     

     

    Apel patriotyczny online kl. I-VIII –odp. p. Z. Racko, p. M. Młynarczyk, p. P. Ilkowska – Kowol,

    K. Małczak, s. L. Gocyła

    Konkurs ekologiczny – odp. p. B. Maciejczak

    Śr

    11.

    Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    Cz

    12.

     

    Pt

    13.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    14.

     

    N

    15.

     

    Pn

     

    16.

     

    Zebrania z rodzicami online od godz. 17.00 (16.11 – 20.11) - odp. wychowawcy

    Konkurs z języka angielskiego „ Język i obraz” – odp. p. K. Rokita – Storta

    Wt

    17.

    Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - DEBATA UCZNIOWSKA – odp. p. Z. Racko,  p. P. Ilkowska – Kowol, SU

    Śr

    18.

     

    Cz

    19.

    Konkurs Informatyczny – „Bóbr” – odp. p. J. Nowak

    Pt

    20.

    Dzień życzliwości – odp. K. Małczak

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    21.

     

    N

    22.

     Uroczystość Chrystusa Króla

    Pn

    23.

    Cecyliada - Rodzinny konkurs piosenki religijnej  - odp. p.  A. Rybak, s. L. Gocyła

    Wt

    24.

    Rodzinny Konkurs Szopek  – odp. p. A. Rybak

    Śr

    25.

    Ogólnopolski Konkurs Biblijny – EDI EDU online – odp. s. L. Gocyła

    Warsztaty online dla rodziców kl. I – V godz. 17.00: „ Sposób na urwisa – jak  radzić sobie z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi” – prowadząca p. A. Kalita - psycholog

    Cz

    26.

    Alfik matematyczny – odp. p. A. Chęcińska

    Pt

    27.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    28.

     

    N

    29.

    I Niedziela Adwentu

    Pn

    30

     

     

     

     

     

    PAŹDZIERNIK

    Cz

     

    1.

     

    Trzecia  rocznica odejścia do domu Ojca śp. Anny Wolnej- Msza św. o godz. 7.00 w koś. paf. 

    Spowiedź św. dla klas  IV SP i dla chętnych uczniów – odp. katecheci

    Dyktando Niepodległościowe – odp. polności

    Pt

     

     

    2.

     

    Św. Aniołów Stróżów

    Msza św. w kościele parafialnym dla klas  IV a, b SP- odp. katecheci

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    3.

     

    N

    4.

     

    Pn

    5

     

    Wt

    6.

     

    Śr

    7.

    NMP Różańcowej - konkurs na najpiękniejszy różaniec – odp. katecheci

    Cz

    8.

    Pasowanie na ucznia klas pierwszych SP: godz. 9.00 kl. I a, godz.10.30 kl. I b - odp. wychowawcy klas pierwszych

    Klasy I, II i III– wycieczki integracyjne

    „Maks Matematyczny”- odp. p. J. Nowak

    Pt

    9.

    Akcja czytelnicza „ Przerwa na czytanie” – odp. p. M. Młynarczyk

    Sb

    10.

     

    N

    11.

    Dzień Papieski

    Pn

    12.

    Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” – odp. p. M. Pruszkowska

    Wt

    13.

    Msza św. w kościele parafialnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej o godz. 9.00 - odp. katecheci, (uczestniczą delegacje z poszczególnych klas)

    Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – odp. p. G. Szewczuk, p. M. Młynarczyk, (s. L. Gocyła i p. A. Kramarczyk – Pępek – oprawa muzyczna)

    Rada pedagogiczna – godz. 15.30 – odp. dyrekcja

    Dzień bez podręcznika

    Śr

     

    14.

     

    Dzień Edukacji Narodowej  - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

    Cz

    15.

     

    Pt

    16.

    Dzień Papieski –odp. katecheci

    Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów – odp. p. A. Jeżewska

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    17.

     

    N

    18.

    Światowa Niedziela Misyjna; Tydzień Misyjny , 18 – 25.10.

    Pn

    19.

    Konsultacje online dla Rodziców klas I - III od 19 – 23.10. - godz.17.00 – 19.00 - odp. wszyscy nauczyciele (harmonogram spotkań zostanie podany)

    Rozpoczęcie w szkole Akcji Misyjnej z okazji Tygodnia Misyjnego – odp. katecheci

    Olimpus- biologia, geografia, chemia, fizyka- sesja jesienna- odp. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

    zDolny Ślązak z języka polskiego I etap – odp. p. G. Szewczuk

    zDolny Ślązak z historii I etap – odp. p. G. Szewczuk

    Konkurs dla klas 8 Union Jack Contest+ - odp. p. A. Jeżewska

    Wt

     

    20.

     

    zDolny Ślązak z j. angielskiego I etap – odp. p. G. Szewczuk

    zDolny Ślązak z j. niemieckiego I etap – odp. p. G. Szewczuk

    Śr

    21.

    Spotkanie dla wychowawców klas- godz. 15.30- odp. dyrekcja, psycholog, pedagog szkolny

    zDolny Ślązak z matematyki I etap – odp. p. G. Szewczuk

    zDolny Ślązak z fizyki I etap – odp. p. G. Szewczuk

    Cz

     

    22.

    zDolny Ślązak z biologii I etap – odp. p. G. Szewczuk

    zDolny Ślązak z chemii I etap – odp. p. G. Szewczuk

    Pt

     

    23.

     

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    zDolny Ślązak z geografii I etap – odp. p. G. Szewczuk

    Sb

    24.

     

    N

    25.

     

    Pn

     

     

    26.

     

     

    Konsultacje online dla Rodziców klas IV - VIII od 26 – 30.10. - godz.17.00 – 19.00 - odp. wszyscy nauczyciele (harmonogram spotkań zostanie podany)

    Konkurs fotograficzny – Złota Jesień - odp. p. M. Adamska-Lech

    Wt

     

    27.

     

    Przegląd pieśni i poezji patriotycznej o godz. 9.00  – odp. p. U. Mikrut, p. A. Kramarczyk - Pępek, s. L. Gocyła, s. I Gryń, s. W. Kubiaczyk

    Śr

    28.

    Dzień kultury irlandzkiej dla klas: II, IV, V, VI, VII, VIII – odp. p. I. Popławska oraz angliści

    Cz

    29.

     

    Pt

    30

    Konkurs „przebranie za świętych”- Holy Wins - odp. katecheci

    Sb

    31

     

     

     

     

     

     

    WRZESIEŃ

    Wt

    1.

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    Śr

    2.

     

    Cz

    3.

     

    Pt

    4.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    5.

    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej -godz. 20.00-21.00

    N

    6.

     

    Pn

     

    7.

     

    Diagnoza gotowości szkolnej dla klas I a, b – odp. wychowawcy

    Diagnoza z j. polskiego dla kl. IV SP- odp. p. Z. Racko, p. U. Mikrut

    Wt

    8.

    Diagnoza z matematyki dla kl. IV SP– odp. p. A. Chęcińska

    Śr

    9.

    Zebrania z rodzicami: 16.30 kl. II – III, 17.00 kl. IV – VI, 17.30 kl. VII - VIII – odp. wychowawcy

    Cz

    10.

     

    Pt

    11.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    12.

     

    N

    13.

    X Tydzień wychowania 13-19.09.

    Pn

    14.

    Konkurs na najpiękniejszy różaniec dla Matki Bożej – odp. Katecheci                            Podwyższenie Krzyża Św.

    Wt

    15.

    Wybory do SU – odp. p. Z. Racko

    Śr

    16.

    Rada Pedagogiczna godz. 15.30- odp. dyrekcja

    Cz

    17.

    Konkurs dla klas I-III –„ Kartka z wakacji” – odp. p. A. Jędrzejewska, p. J. Gajda

    Pt

     

     

    18.

     

     

    Uczczenie św. Stanisława Kostki – odp. katecheci

    Diagnoza z geografii dla klas VII – odp. p. B. Maciejczak

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    19.

     

    N

    20.

     

    Pn

    21.

     

    Wt

    22.

     

    Śr

    23.

    Konkurs ekologiczny „Segregujemy odpady” dla klas 7 i 8 w ramach akcji sprzątanie świata - odp. p. B. Maciejczak

    Cz

     

    24.

     

    Wycieczka integracyjna dla klas czwartych – odp. wychowawcy

    Olimpiada Matematyczna Juniorów – odp. p. J. Nowak

    Pt

    25.

    Koronka do Miłosierdzia Bożego  w kaplicy szkolnej o godz. 15.00

    Sb

    26.

     

    N

    27.

     

    Pn

     

    28.

     

    Egzamin na kartę rowerową – odp. p. E. Pietrzyk

    Europejski dzień języków obcych - odp. nauczyciele języków obcych

    Wt

    29

     

    Śr

     

    30

     

    Wyniki diagnoz uczniów nowych – odp. nauczyciele poszczególnych przedmiotów

    Wirtualne spotkanie z Absolwentami – odp. p. M. Młynarczyk, p. M. Mleczek

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych