• Aktywna Tablica

     • Nagłówek

     •  

                                                 

      Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycielistosujących TIK w nauczaniu.

       

      Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  im. Jana Pawła II we Wrocławiu od grudnia roku szkolnego 2017/2018 bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”.

      Celem powołania i działania Sieci jest przede wszystkim:

      • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
      • udział w lekcjach otwartych,
      • wybór koordynatora kierującego pracą sieci współpracy i samokształcenia,
      • wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,
      • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
      • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
      • poszerzanie kompetencji uczestników,
      • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół będących w sieci.

      Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy  Nauczycieli stosujących TIK to:

      NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

      ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WLKOPOLSKIM

      ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH DON BOSCO WE WROCŁAWIU

      SZKOŁA PODSTAWOWA „ZDRÓJ” WE WROCŁAWIU

      Działania podejmowane w sieci:

      • integracja uczestników,
      • rozpoznanie potrzeb i zasobów,
      • ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie.

      Spotkania robocze:

      • dzielenie się doświadczeniami,
      • spotkania z ekspertami,
      • tworzenie nowych rozwiązań.

      Działania pomiędzy spotkaniami :

      • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci,
      • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,
      • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze zajęć itp., zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć),
      • udział w szkoleniach e-learningowych.

      Spotkanie podsumowujące:

      • podsumowanie i omówienie pracy sieci,
      • zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym,
      • ewaluacja.

       

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych