Nawigacja

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

Mają na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. Problemy emocjonalne, społeczne i „trudne” zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.

W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne rozwijane są następujące obszary:

 •  samodzielność,
 •  samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),
 • zainteresowań, hobby, 
 • motywacja wewnętrzna,
 • `rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,
 •  samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
 •  komunikowanie emocji,
 •  rozładowywanie emocji,
 •  przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
 •  samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
 • odpowiedzialność,
 • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
 •  rozpoznawanie zachowań asertywnych,
 •  rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,
 •  empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,
 •  podtrzymywanie przyjaźni,
 •  radzenie sobie ze stresem,
 •  rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
 •  skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,
 •  praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
  Plac Franciszkański 1-3
  50-070 Wrocław
 • 71 343 72 97

Środa 03.06.2020

liczba odwiedzin: 1407969