Nawigacja

SKUTECZNE RODZICIELSTWO CZ. III

Dlaczego zasady są ważne?

W pracy z dziećmi i rodzinami często spotykam się z problemami, które wynikają z pewnego rodzaju chaosu, który panuje w rodzinie. Chaos ten jest powodowany pogubieniem się członków rodziny w rolach, które wobec siebie pełnią. 

SKUTECZNE RODZICIELSTWO CZ. III

Dlaczego zasady są ważne?

W pracy z dziećmi i rodzinami często spotykam się z problemami, które wynikają z pewnego rodzaju chaosu, który panuje w rodzinie. Chaos ten jest powodowany pogubieniem się członków rodziny w rolach, które wobec siebie pełnią.  Bardzo często w rodzinach dochodzi do sytuacji, w których dziecko przejmuje "władzę" i zaczyna decydować. Niestety żadne dziecko nie jest gotowe na podejmowanie dorosłych, życiowych decyzji. Rolą rodzica jest wskazywanie dziecku drogi i granic, po to by mogło rozwijać się w bezpiecznym środowisku. Dziecku nie jest do twarzy z władzą, to rodzic jest przygotowany poprzez swoje doświadczenie i mądrość życiową do wskazywania tego, co jest dobre, a co złe. Wprowadzenie zasad wyznacza granice pomiędzy zachowaniami przez nas akceptowalnymi, strefą, w której dziecko czy nastolatek może ekperymentować i uczyć się nowego sposobu postępowania, a rzeczami, na które nie możemy się zgodzić. Wyznaczanie granic daje dziecku możliwość podejmowania decyzji w wyznaczonym przez rodzica bezpiecznym obszarze. Podstawowym sposobem uczenia się zasad jest obserwowanie świata. Dzięki uważnemu obserwowaniu rodziców dziecko uczy się, które z jego zchowań są akceptowane, a które budzą niezadowolenie. Niestety nie wszystkie dzieci zgadzają się na istnienie zasad - nazywamy je "sprawdzaczami", gdy spotkają się z nową zasadą zawsze muszą sprawdzić, czy będzie ona egzekwowana. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne definiowanie i tworzenie zasad.

Zasady tworzenia zasad:

 1. Dziecko potrzebuje konkretnych i jasnych informacji, jak powinno się zachowywać. Najlepiej, kiedy zasada posiada wskazówkę jakiego zachowania oczekujemy.
 2. Zasady powinny być formułowane krótko i pozytywnie - są wtedy wskazówkami.
 3. Wprowadzamy zasady po kolei. Dostosowujemy ilość do wieku i możliwości dziecka. Na początku 2-3, nie wiecęj niż 5.
 4. Musimy aktualizować zasady do zmieniającej się rzeczywistości. Modyfikujemy zasady.
 5. Zasady zawsze dotyczą obu stron, co oznacza, że powinni je stosować wszyscy domownicy. Pamiętajmy, że dzieci uczą się przez naśladowanie. Jeśli oczekujemy od dziecka, że będzie dbało o porządek w swoim pokoju to nie może się zdarzać, że np. tato będzie zostawiał skarpetki pod kanapą.
 6. Zasady powinny być przypominane tak często, jak jest to potrzebne. Dzieci potrzebują czasu by je przyswoić.
 7. Zasady muszą być przestrzegane zawsze, inaczej dziecko przestaje wierzyć, że są one wprowadzane na serio. Dla wielu dzieci wyjątęk oznacza przesunięcie granicy i stworzenie nowej zaady.
 8. Nie pozwalamy na dyskusję o zasadach w odniesieniu do konkretnej sytuacji.

Do tworzenie domowej listy zasad powinna zasiąść cała rodzina - w ważnych sprawach zawsze zwołujemy "naradę rodzinną" :)

 

Agnieszka Kalita - psycholog, psychoterapeuta

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
  Plac Franciszkański 1-3
  50-070 Wrocław
 • 71 343 72 97

Środa 03.06.2020

liczba odwiedzin: 1408017