Nawigacja

Nagłówek Scenariusze zajęć

Aktywna Tablica

 

                                           

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycielistosujących TIK w nauczaniu.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  im. Jana Pawła II we Wrocławiu od grudnia roku szkolnego 2017/2018 bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”.

Celem powołania i działania Sieci jest przede wszystkim:

 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
 • udział w lekcjach otwartych,
 • wybór koordynatora kierującego pracą sieci współpracy i samokształcenia,
 • wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • poszerzanie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół będących w sieci.

Szkoły, których nauczyciele współpracują w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy  Nauczycieli stosujących TIK to:

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WLKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH DON BOSCO WE WROCŁAWIU

SZKOŁA PODSTAWOWA „ZDRÓJ” WE WROCŁAWIU

Działania podejmowane w sieci:

 • integracja uczestników,
 • rozpoznanie potrzeb i zasobów,
 • ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie.

Spotkania robocze:

 • dzielenie się doświadczeniami,
 • spotkania z ekspertami,
 • tworzenie nowych rozwiązań.

Działania pomiędzy spotkaniami :

 • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci,
 • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,
 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze zajęć itp., zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć),
 • udział w szkoleniach e-learningowych.

Spotkanie podsumowujące:

 • podsumowanie i omówienie pracy sieci,
 • zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym,
 • ewaluacja.

 

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
  Plac Franciszkański 1-3
  50-070 Wrocław
 • 71 343 72 97

Środa 03.06.2020

liczba odwiedzin: 1407943