• Biblioteka Szkolna

     • Biblioteka szkolna

     • Godziny otwarcia Biblioteki Szkolnej w czasie ograniczonej działalności Szkoły

      Uczniowie klas uczących się stacjonarnie

      Uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki Szkolnej przez dwa dni w tygodniu:

      Czwartek          12.00 – 15.00

      Piątek              12.00 – 15.00

      Przypominam, że w Bibliotece mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby oraz że książki po zwrocie do Biblioteki Szkolnej odkładane są na minimum dwudniową kwarantannę. Nie ma też możliwości spędzania czasu w Bibliotece ani w czasie przerwy międzylekcyjnej, ani w czasie świetlicy. Po oddaniu lub wypożyczeniu książki uczniowie opuszczają Bibliotekę.

       

      Uczniowie klas uczących się zdalnie

      Uczniowie mogą zamawiać interesujące ich książki przez dziennik Librus. Można to zrobić na dwa sposoby:

      1.      Przez wiadomości do PRACOWNIKA BIBLIOTEKI napisz jakiej książki poszukujesz. Otrzymasz informację, czy książka znajduje się na stanie Biblioteki czy jest na przykład wypożyczona.

      2.      (UWAGA! System e-biblio funkcjonuje dopiero od kilku tygodni, dlatego w bazie danych znajduje się niewiele tytułów, jednak tu znajdziesz te najnowsze, zakupione przez Bibliotekę w tym roku szkolnym. Sukcesywnie pojawiają się tam również pozostałe książki, jednak jest to proces czasochłonny. Cierpliwości:)
      Przez system e-biblio w dzienniku Librus. Wejdź w zakładce MODUŁY w E-BIBLIO, tam otworzy się Twoje konto biblioteczne. Można tam sprawdzić, jakie książki są dostępne i zarezerwować te, które Cię interesują.

      Jak odebrać zamówione książki?

      Zamówienia będą realizowane na koniec tygodnia. W każdy piątek od 12.00 na portierni w szkole będą czekały na odbiór.

       

       

       

       

       

       

       

      BIBLIOTEKA SZKOLNA

      Zasady funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021

       

       

      1. Biblioteka jest czynna tylko w wyznaczonych godzinach.


       

      2. W Bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby

      (oprócz nauczyciela bibliotekarza). 

       

       

       

         

           3. Zachowujemy dystans min. 1,5-2 m

       

       

       

       

      4. Oddawane książki przechodzą dwudniową „kwarantannę”,

      zanim będą mogły wrócić do obiegu bibliotecznego. 

       

       

      ​​​​​https://publicdomainvectors.org/photos/bts9.png5. Do Biblioteki przychodzimy tylko po wypożyczenie lub w celu oddania książki. Do odwołania nie ma możliwości spędzania w niej czasu świetlicowego lub przerw.

       

       

       

       

      Pomimo utrudnień zapraszamy do czytania.

       

       

      GODZINY BIBLIOTEKI

      PONIEDZIAŁEK – 13.30 – 15.30

      WTOREK –  NIECZYNNA

      ŚRODA – 12.00 – 15.30

      CZWARTEK – 11.00 – 15.30

      PIĄTEK – 9.00 – 14.00

       

      REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

       

      1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
      2. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
      3. Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma) oraz do domu (lektury, beletrystyka, pozycje popularnonaukowe, itp.).
      4. Wypożyczeń dokonuje się indywidualnie tylko za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza, bez jego wiedzy nie wolno wyciągać zbiorów ani przekładać książek na półkach.
      5. Książki można wypożyczać jedynie na swoje konto.
      6. Uczeń może posiadać na swoim koncie do 5 książek, w tym najwyżej 2 lektury.
      7. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 30 dni. Za zgodą nauczyciela może on się wydłużyć na kolejne 30 dni.
      8. Uczeń, który nie zwrócił w terminie książki, nie może korzystać z Biblioteki Szkolnej i jej księgozbioru.
      9. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez Bibliotekę materiały. W chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszystkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone w pobieranych książkach.
      10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
      11. Czytelnik, który zagubił lub zniszczył wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej (wskazanej przez bibliotekarza). Do czasu uregulowania sprawy czytelnik zawieszony jest w prawie do korzystania z Biblioteki Szkolnej.
      12. Biblioteka Szkolna dopuszcza wypożyczenia na czas wakacji, w tym przypadku czas wypożyczenia od razu przedłużony jest do 1 września.
      13. Uczniowie i pracownicy, którzy opuszczają szkołę zobowiązani są  do rozliczenia się z Biblioteką Szkolną.
      14. Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach (informacja przed wejściem do Biblioteki, w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły).
      15. Biblioteka prowadzi wypożyczenia dotacyjnych podręczników szkolnych. Zasady ich udostępniania reguluje oddzielny regulamin umieszczony na stronie internetowej szkoły.


      Małgorzata Młynarczyk
      nauczyciel bibliotekarz

      REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH

      regulamin_podrecznikow_szkolnych2020_.pdf

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych